Αλέξανδρος Μπότσης- Ψυχίατρος ---- Κατάθλιψη, άγχος, πρόληψη αυτοκτονιών, ψυχώσεις, νευρώσεις, διαταραχές προσωπικότητας και συμπεριφοράς, γνωσιακή θεραπεία, θεραπεία ζευγους, θεραπείες σεξουαλικών δυσλειτουργιών,  Ψυχοθεραπείες ******  Αλλάζουμε τα δεδομένα !!!!!!!

        Μύθοι και πραγματικότητες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία, μια Θεραπευτική μέθοδος, που χρησιμοποιεί τον διάλογο και την επικοινωνία ως μέσω κατανόησης και αλλαγής. Παράλληλα εφαρμόζει συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές με σκοπό να προάγει την ψυχική υγεία και την ποιότητα της Ζωής του ατόμου. 

Η ψυχοθεραπεία είναι σε θέση να παρέχει ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορείς να συζητήσεις όλα εκείνα τα θέματα που σε απασχολούν ή σε προβληματίζουν με άμεσο στόχο την αντιμετώπιση τους.

 

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε θεραπευτική αγωγή ή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία και ενός ασθενή. Η ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο να θωρακίσει και να αυξήσει την αίσθηση του ατόμου, ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να του συμβούν στο πέρας της ζωής του. Οι ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν μια σειρά από τεχνικές που βασίζονται στο διάλογο, την επικοινωνία και στον τρόπο συμπεριφοράς που πρέπει να έχει κανείς, για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του, καθώς και για τη βελτίωση της σχέσεις του μέσα σε μια ομάδα (όπως π.χ. οικογένεια, εργασία).